Νέα - Ανακοινώσεις Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Δημοσιεύθηκε Μάιος 6th, 2016 | από admin

0

Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Το πρωί του Σαββάτου, 7 Μαϊου, θα εισαχθεί τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και το φορολογικό, όπως αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής με τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Με τις συγκεκριμένες διαδικασίες fast track, η Κυβέρνηση επιχειρεί ναι αιφνιδιάσει την ελληνική κοινωνία προωθώντας τη ψήφιση του ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει έτσι τις αντιδράσεις.

Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις μας ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ με γνώμονα ότι το ασφαλιστικό αποτελεί κορυφαίο εθνικό θέμα για εμάς τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, όλους τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, τις οικογένειες μας και το μέλλον των επιχειρήσεων μας, αποφασίσαμε ομόφωνα το καθολικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την ερχόμενη Κυριακή 8 Μαϊου 2016, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα δυνάμει του ν. 4177/2013.

Ταυτόχρονα οι δύο οργανώσεις καλούμε τους εμπόρους, τους βιοτέχνες και τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν στο γενικό Συλλαλητήριο, που οργανώνουν οι φορείς της αγοράς και της εργασίας και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαϊου, στις 10 το πρωι στην πλατεία Κλαυθμώνος, αντιδρώντας απέναντι σε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δε βγάζει πουθενά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κυριότερες διατάξεις του Νομοσχεδίου

Ασφαλιστικές Εισφορές

 • Εξομοίωση των ασφαλιστικών εισφορών και συνταξιοδοτικών παροχών για όλους τους εργαζόμενους, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών εισάγονται ενίαιοι κανόνες για όλους τους μισθωτούς, για ελεύθερους επαγγελματίες, για αμειβόμενους με μπλοκάκι, αγρότες κ.α. Για όλους τους μισθωτούς το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών προσδιορίζεται στο 20%, επιμεριζόμενο κατά 6,67% στους εργαζόμενους και κατά 13,3% στους εργοδότες. Το ίδιο ποσοστό θα επιβαρύνει και όσους εργαάζονται με μπλοκάκι από το οποίο προκύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ανώτατο πλαφόν υπολογισμού των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών προσδιορίζεται στο δεκαπλάσιο του υφιστάμενου κατώτατου μισθού (586 ευρώ), ήτοι τα 5.860 ευρώ, ενώ η μηνιάια ελάχιστη βάση υπολογισμού είναι τα 586 ευρώ (άγαμος μισθωτός άνω των 25 ετών).
 • Αύξηση εισφορών για επικουρική ασφάλιση: Από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019, το ποσό της μηνιάιας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΠ όλων των μισθωτών ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη (+0,5%) και σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο (+0,5%) επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ποσό εισφοράς στο ΕΤΕΑΠ όλων των μισθωτών, υπολογίζεται αντίστοιχα σε ποσοστό 3,25% (+0,25%). Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο 3%.
 • Εισφορές κύριας σύνταξης για Ελευθερους Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους σε ΟΑΕΕ: Από 1.1.2017 το ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, όσων ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος (Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίων ή σε άλλη τακτική βάση υπηρεσιών κάθε έτους, για το οποίο εκδίδονται τιμολόγια, αποδείξεις δαπάνης ή δελτία παροχής υπηρεσίων), ενώ αίρεται η διάκριση «παλαιών πριν από το 1992» και νέων «μετά το 1993» ασφαλισμένων. Επισημαίνεται πως οι οικονομόλογοι και μόνο που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και εγγεγραμένοι ταυτόχρονα στο Οικονομικό Επιμελητήριο θα τυγχάνουν ευνοϊκότερων διατάξεων στο ΕΤΑΑ. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό θα ανέρχεται σε 14% για τα 2 πρώτα έτη από την πρώτη τους υπαγωγή σε ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα 3 έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους σε ασφάλιση. Στην προηγούμενη περίπτωση προβλέπονται επιβαρύνσεις, αφού η συγκεκριμένη οφειλή (!) εξοφλείται κατά 1/5 κατ’έτος για τα έτη τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα υπερβαίνει το ποσό των 18.000€. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή εξοφλείται εξ ολοκλήρου έως και το έτος συνταξιοδοτήσεως του ασφαλισμένου.
 • Εισφορές για τον κλάδο υγείας των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων στον ΟΑΕΕ: Από τις 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών και των ανεξάρτητα απασχολούμενων, ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστεόυ εισοδήματος τους, βαρύνοντας εξ’ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους, ενώ για τους εργαζόμενους ορίζεται σε ποσοστό 7,10% και ο εργοδότης επιβαρύνεται με 4,55%, ενώ ο εργαζόμενος με 2,55%. Διπλές εισφορές ακόμη και για την υγεία θα κληθούν να πληρώσουν όσοι αμείβονται με «μπλοκάκι».
 • Μέλη οικογενειακών – προσωπικών επιχειρήσεων: Το ετήσιο εισόδημα για μέλη προσωπικών εταιρειών υπολογίζεται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας δια του ποσοστού συμμετοχής του κάθε μέλους. Στην περίπτωση οικογενειακής επιχείρησης (όπου απασχολούνται σύζυγοι ή τέκνα), οι εισφορές κάθε μέλους υπολογίζονται επί του κατώτερου ασφαλίστρου, που είναι ο κατώτατος βασικός μισθός (586 ευρώ).
 • Μέλη εταιρειών: Υποχρέωση εισφοράς 20% έχουν επίσης τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών και κάθε μορφής εταιρειών πλην των ανώνυμων (ΑΕ) και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών (ΙΚΕ), των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Την ίδια υποχρέωση έχουν επίσης ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τα μέλη Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως, επαγγελματική βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον αυτοί είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
 • Νέοι Ελευθυεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι σε ΟΑΕΕ: Για τους επιτηδευματίες που προβαίνουν σε έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας και για τα 5 πρώτα χρόνια η ελάχιστη βάση υπολογισμού ορίζεται στο 70% του κατώτατου μισθού (586 ευρώ). Με το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος ως βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής τους εισφοράς θα λαμαβάνεται ο κατώτατος μισθός.

Αντικειμενικό Σύστημα Τεκμαρτού Υπολογισμού Εισφορών

Με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο.

Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
40.001 – 45%
 • Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι  χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις
 • Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την προηγούμενη κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι προηγούμενες μειώσεις.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

Για της εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 50.000 26%
>50.000 33%

Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

 Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,2%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
       >220.000 10,00%

Δεδομένων των ως ανω, η σχεδιαζόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση αποτυγχάνει να ρυθμίσει και να δώσει οριστικές και πειστικές λύσεις σε προβλήματα και παραμέτρους που επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων επιτηδευματίων, όπως:

 • Η πρόβλεψη θέσπισης μεταβατικού χρονικού διαστήματος για ηπιότερη προσαρμογή στις διατάξεις του νεόυ Ασφαλιστικού συστήματος, όσον αφορά στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
 • Η διευθέτηση του μείζονος θέματος ναναφορικά με τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο (ΟΑΕΕ). Δυστυχώς δεν εισακούστηκε η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για «πάγωμα», κεφαλοποιήση των οφειλών στον ΟΑΕΕ με δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου. Αυτό εγκλωβίζει 300.00 συναδέλφους.
 • Η ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επαγγελματικών κλάδων αντίκειται στο πνεύμα της ισόνομης αντιμετώπισης του συνόλου των ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως του φορέα ασφάλισης τους.
 • Ελάχιστη σύνθεση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει καμμία λογική και θα οδηγήσει και σε περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη των συναδέλφων.
 • Οφείλει να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος, καθιέρωση αφορολόγητου και απαλοιφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Παρακάτω παραθέτουμε το Προσχέδιο Νόμου, καθώς και τη τοποθέτηση του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος στη πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής για το συγκεκριμένω Νομοσχέδιο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Προσχέδιο Νόμου.


About the AuthorΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην Κορυφή ↑