ΕΝΕΒΑΠ

Το Σωματείο “Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής” – ΕΝΕΒΑΠ ιδρύθηκε στις 11 Απριλίου του 1935, ως αποτέλεσμα της ανάγκης επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συσπείρωσης των επαγγελματοβιοτεχνών της Αγίας Παρασκευής με την αρχική επωνυμία “Ένωσις Επαγγελματιών Αγίας Παρασκευής Αττικής” με έδρα την τότε Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. Το 1972 τροποποιήθηκε η επωνυμία του σε “Ένωσις Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής” και τέλος το 1995 πήρε την τελική του επωνυμία για να συμπεριλάβει και τον κλάδο των εμπόρων μέσα.

Η ΕΝΕΒΑΠ είναι πρωτοβάθμια τοπική οργάνωση εργοδοτών και αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της Αγίας Παρασκευής. Υπάγεται στην “Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αθήνας (ΟΕΒΕΑ)” και η οποία με τη σειρά της υπάγεται στην “Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)”.

Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών γενικότερα συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματίων (ΜΜΕ).

Στη δύναμη της υπάγονται 450 εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες) και εκπροσωπεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

  • Μίκρο (μέχρι 10 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών <2 εκατ. €)
  • Μικρές (μέχρι 49 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών <10 εκατ. €)
  • Μεσαίες (μέχρι 250 εργαζόμενους & κύκλο εργασιών <50 εκατ. €)

Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑