Στόχοι

Το Σωματείο “Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής – ΕΝΕΒΑΠ”, όπως ορίζεται και από το άρθρο 2 του καταστατικού του, έχει σαν σκοπούς:

  1. Τη μελέτη και την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου.
  2. Την ένωση του κλάδου ή των κλάδων για ενιαία έκφραση και εκπροσώπηση, διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, Ειρήνης, Εθνικής ανεξαρτησίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
  3. Την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών στο Δημοκρατικό σχεδιασμό της οικονομίας για την επίτευξη της αποκέντρωσης, της ισόρροπης περιφεριεακής ανάπτυξης στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραμματισμού.
  4. Την επιδίωξη για την καθιέρωση θεσμικών μέτρων, σε ένα αυτόνομο, μαζικοποιημένο, αδέσμευτο, πολιτικοποιημένο και αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα.
  5. Την προώθηση και την ίδρυση παραγωγικών – προμηθευτικών – πιστωτικών και λοιπών συνεταιρισμών για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης.
  6. Την ανάπτυξη όρων και προϋποθέσεων για την επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών στα διάφορα επαγγελματικά θέματα.

Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑