Μέλη

Μέλος του Σωματείου “Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής – ΕΝΕΒΑΠ”, όπως ορίζει και το άρθρο 4 του καταστατικού του, μπορεί να εγγραφεί:

  1. Κάθε ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που διατηρεί ατομική επιχείρηση ή είναι ομόρρυθμο μέλος εμπορικής εταιρείας η οποία διατηρεί και εκμεταλλεύεται στο όνομά της, στην περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής, γραφείο, κατάστημα ή βιοτεχνία.
  2. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν.

Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑