Πως θα γίνετε μέλος

Για να γίνει μέλος κάποιος του Σωματείου “Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής – ΕΝΕΒΑΠ” θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής μέλους.

Η αίτηση για εγγραφή μέλους στο Σωματείο, όπως ορίζει και το άρθρο 5 του καταστατικού, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου 4 του καταστατικού όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1712/87 και στον Ν. 2081/92. Στην αίτησή του το φυσικό πρόσωπο πρέπει να δηλώσει αν επιλέγει την οργάνωση αυτή σαν κύρια ή δευτερεύουσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση του και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπανω πορϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποιήση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.


Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑