Γιατί να γίνετε μέλος

Το Σωματείο “Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής  – ΕΝΕΒΑΠ”, όπως ορίζει το άρθρο 3 του καταστατικού, για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του παρέχει προς τα Μέλη του:

  1. Άνάπτυξη στα μέλη επαγγελματικής συνείδησης, τονίζοντας σε αυτά τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής οργάνωσης του κλάδου.
  2. Ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών του.
  3. Μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών με διαλέξεις, ομιλίες και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
  4. Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και την παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς με την υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωσή της, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς.
  5. Διεξάγει αγώνες κάθε νόμιμης μορφής και διεκδικεί λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την εξασφάλιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των μελών και των επαγγελματοβιοτεχνών γενικότερα.
  6. Απευθύνεται στις δημόσιες, δοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Comments are closed.

Επιστροφή στην Κορυφή ↑